Breaking News
 |  | 

Turystyka

Góry z przełomem Dunajca czyli Polska na weekend

img-responsive

Na terenie Polski nie brakuje miejsc, które są niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym. Jednym z takich rejonów są niewątpliwie Pieniny. Pieniny to górskie pasmo znajdujące się w łańcuchu Karpat. Położone jest ono zarówno w południowej Polsce, jak i północnej Słowacji. Pieniny to najwyższa część długiego, porozdzielanego pasa skałek wapiennych. Pieniny składają się z trzech części podzielonych dwoma przełomami Dunajca.

 

Te części to Pieniny Spiskie, znajdujące się pomiędzy doliną Białki a przełomem Dunajca pod Niedzicą; Pieniny Środkowe (czy też Właściwe), znajdujące się – w granicach Polski – na obszarze od Niedzicy do Przełomu Dunajca między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą; oraz Małe Pieniny, sięgające do doliny Popradu. Najwyższym szczytem Pienin jest Wysoka, inaczej Wysokie Skałki. Szczyt ten znajduje się w Małych Pieninach, jego wysokość to 1050m n.p.m. Najwyższym szczytem w Pieninach Właściwych, a zarazem najpopularniejszy szczytem całych Pienin są Trzy Korony – 982m n.p.m, w Pieninach Spiskich jest to szczyt Żar – 987m n.p.m. Pieniny to bardzo atrakcyjny pod względem turystyczny obszar. Znajduje się tam kilka turystycznych schronisk. Poza samymi szlakami turystycznymi i popularnymi szczytami szczególnie godne polecenia są ruiny zamku w Czorsztynie i gotycko-renesansowy zamek w Niedzicy. Ponadto godne odwiedzenia są drewniane kościółki w Grywałdzie, Dębnie Podhalańskim, kościoły w Krempachach i Frydmanie. Dużą atrakcję stanowi też Zbiornik Czorsztyński, po którym odbyć można rejs widokowy specjalnym statkiem. Największą atrakcją jest jednak spływ Dunajcem.

Góry z przełomem Dunajca

Pieniński Przełom Dunajca to przełom rzeki Dunajec przez pasmo górskie Pienin Właściwych pomiędzy Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą, na długości około 8 km. Na tym odcinku rzeka tworzy wiele zakoli, trasa jest niezwykle atrakcyjna widokowo, dlatego też spływ Pienińskim Przełomem jest atrakcją na skalę europejską, o ile nie światową. Spływ rozpoczyna się w Sromowcach Wyżnych, kończy w Szczawnicy.

 

gory-z-przelomem-dunajca-czyli-polska-na-weekend

ABOUT THE AUTHOR