Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Tarcze herbowe i ich znaczenie w heraldyce

img-responsive

Wielu ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jak rozwiniętą dziedziną jest heraldyka. Tworzenie symboliki przeznaczonej z jednej strony dla wielkich rodzin, a z drugiej dla państw, organizacji czy poszczególnych jednostek wojskowych ma bardzo długą tradycję i sięga jeszcze średniowiecza. Dziś również jest to bardzo istotna dziedzina. Jeśli ktoś chce dobrze zrozumieć chociażby znaczenie swoich własnych symboli narodowych, powinien zacząć od zapoznania się właśnie z heraldyką. Sam herb, który jest jednym z podstawowych elementów takiej symboliki, składa się z kilku części.

Tarcza herbowa – podstawowy element

Każdy herb jest zbudowany wokół tarczy herbowej. Jest to główny element, który nadaje wygląd całej symbolice. Na przestrzeni wieków powstały różne tarcze herbowe, zaś ich wygląd znacznie się zmieniał w zależności od konkretnej epoki. Dziś istnieją różne style, związane przede wszystkim z poszczególnymi regionami i kulturami.
Wygląd tarczy herbowej bezpośrednio nawiązuje do tarcz, jakich używali jeszcze w średniowieczu wojownicy. Z tego powodu sam kształt herbów w dużym stopniu związany jest ze standardami militarnymi czasów, w jakich powstawały. Poszczególne państwa z czasem wykształciły swoje własne formy. Istnieje na przykład styl polski, który odznacza się charakterystycznymi wcięciami na bocznych ścianach. Bardzo popularny w całej Europie jest styl francuski, posiadający klasyczny, stosunkowo prosty obrys.
Na tarczy herbowej umieszczane jest godło. Sprawia to, że jest ona podstawą całego herbu. Po jej bokach często umieszcza się postaci ludzkie lub zwierzęce, które mają niejako podtrzymywać tarczę. Oprócz tego pod tarczą może być umieszczona dewiza danego rodu, państwa czy organizacji.
Znajomość poszczególnych rodzajów tarcz herbowych jest niezbędna przy projektowaniu godła. Dziś nie istnieją w zasadzie żadne ograniczenia co do tego, z jakiego stylu należy korzystać. Trzeba jedynie pamiętać, że pozostałe elementy godła muszą być zaprojektowane w tym samym stylu, co tarcza.

 

tarcze-herbowe-i-ich-znaczenie-w-heraldyce

ABOUT THE AUTHOR