Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Współpraca między obcymi krajami w dobie pandemii. Jak zorganizować transport za granicę?

img-responsive

Wiele firm, zajmujących się transportem, lub produkcją towarów, ściśle współpracuje z innymi państwami, które zamawiają towary, w celu ich dalszego wykorzystania, na przykład przy produkcji sprzętów, samochodów lub zabawek. Dotychczas, transport towaru mógł odbyć się bez większych problemów, za pomocą samochodów ciężarowych lub samolotów. Niestety, przez zamknięcie granic, oraz nakaz odbycia obowiązkowej kwarantanny, po przekroczeniu granicy państwa, ilość zamówień spadła, a te, które napływają, najczęściej stanowią ogromny problem, gdyż brakuje osób, które mogłyby przetransportować towar za granicę. Dlatego wyjazd do Chin lub na Białoruś, może stanowić ogromny problem. Dlaczego?  Ze względu na trudność w organizacji transportu, czyli  potrzebna dla kierowcy wiza na Białoruś, przygotowanie odpowiednich dokumentów, które przez ograniczone godziny pracy poszczególnych instytucji, mogą być ogromnym problemem.

Wiza na Białoruś od WizaSerwis.pl

Organizowanie transportu na Białoruś oraz do Chin. Jak wygląda obecna sytuacja związana z wizą?

Ze względu na trudności, oraz ograniczenia, które powstały na skutek rozprzestrzenienia się koronawirusa, władze postanowił, przedłużyć najważniejsze dokumenty, bez konieczności wstawienia się do odpowiednich instytucji. Dokumenty, które zostaną przedłużone, to między innymi wiza do Chin oraz Wiza na Białoruś. Takie postępowanie, ma umożliwić bez problemowe poruszanie się w strefie Schengen. Jakie są zalety, wynikające z przedłużenia wizy? Przede wszystkim zmniejsza się problem z dostępnością kierowców, posiadających niezbędne dokumenty, zezwalające im, na  opuszczanie kraju. Choć rozwiązanie to, może okazać się satysfakcjonujące, wiele firm, decyduje się na skorzystanie z firm zewnętrznych, które zorganizują transport towaru, przygotują odpowiednie dokumenty, oraz posiadają własnych kierowców, gotowych do opuszczenia granic kraju, oraz do odbyciaobowiązkowej kwarantanny. Jedyne, co jest potrzebne do nawiązania współpracy, to przygotowanie apostille dokumentów.

Apostille i legalizacja dokumentów z Legalizacje.com

Czym jest apostille dokumentów, oraz w jakim celu się je wystawia?

Apostille jest rodzajem poświadczenia, które wystawia odpowiedni organ państwa. Poświadczenie te, wystawia się w celu stwierdzenia, że zdobyte w kraju dokumenty są prawdziwe, oraz mogą zostać one użyte w innym państwie. Apostille dokumentów, najczęściej dotyczą aktów notarialnych, które potwierdzają prawo do obrotu nieruchomościami, czy przedmiotami. Poświadczenie, może również zostać wystawione, w celu potwierdzenia nabycia praw, do podejmowania decyzji służbowych, jak produkcja, sprzedaż lub transport towarów. Jest to pewien rodzaj zabezpieczenia dla osób, które nawiązują współpracę z innymi krajami. Istotne jest to, aby Apostille, posiadała osoba, która będzie obecna podczas transportu towaru.
Choć pandemia sprawiła, że produkcja, oraz transport towarów stałą się kłopotliwa, wciąż jest ona możliwa. Dzięki odpowiednim dokumentom, można prowadzić handel nawet, gdy nie mamy pracowników, którzy dysponują odpowiednimi dokumentami oraz kwalifikacjami. Wystarczy skorzystać z usług specjalnych, doświadczonych firm, które pomogą zorganizować transport, już od samego początku. Zajmą się przygotowaniem towaru, zdobyciem odpowiednich dokumentów, orraz dostarczą towar pod wskazany adres. Takie rozwiązanie, pozwala zatem pracować dalej, mimo dużych ograniczeń, takich jak zamknięcie granic, zdobycie wizy do Chin oraz wizy na Białoruś. Nie warto zatem zamykać się na nowe możliwości, lecz skorzystać z usług firm zewnętrznych, by własny biznes nie przynosił strat.

wspolpraca-miedzy-obcymi-krajami-w-dobie-pandemii-jak-zorganizowac-transport-za-granice

ABOUT THE AUTHOR